Mezinarodnipredvolby.cz

Co jsou mezinárodní telefonní předvolby

Mezinárodní telefonní předvolby jsou kódy, které se používají k zadání telefonního hovoru do jiného státu. Každý stát má svůj vlastní mezinárodní předvolbu. Níže jsou uvedeny některé obecné předvolby pro několik zemí:

 • Česká republika: +420
 • Slovensko: +421
 • Německo: +49
 • Spojené státy americké: +1
 • Spojené království: +44
 • Francie: +33
 • Rusko: +7
 • Čína: +86
 • Japonsko: +81
 • Austrálie: +61
 • Brazílie: +55
 • Indie: +91

Pro usnadnění komunikace se doporučuje používat mezinárodní předvolby, zejména pokud voláte do jiného státu. Předvolba se obvykle zadává před místní telefonní číslo. Například, pokud chcete zavolat do České republiky z jiné země, zadáte mezinárodní předvolbu +420 před místní telefonní číslo.

Jak mezinárodní předvolby fungují

Mezinárodní telefonní předvolby jsou standardizované kódy, které umožňují směrovat telefonní hovory mezi různými zeměmi. Každý stát má svou vlastní mezinárodní předvolbu, která se obvykle skládá z "+" a následujících čísel. Zde jsou některé významné body týkající se mezinárodních telefonních předvoleb:

 1. Základní formát: Mezinárodní předvolba začíná symbolem "+" nebo "00", následovaným kódem země. V mnoha zemích lze použít oba formáty (např. +420 nebo 00420 pro Českou republiku).

 2. Mezinárodní kódy zemí: Každá země má svůj unikátní mezinárodní kód, který identifikuje tuto zemi. Například:

  • Česká republika: +420 nebo 00420
  • Slovensko: +421 nebo 00421
  • Německo: +49 nebo 0049
  • USA: +1 nebo 001
  • Velká Británie: +44 nebo 0044
 3. Zadávání čísel: Mezinárodní předvolba se vždy zadává před místní telefonní číslo. Pokud tedy voláte do České republiky, která má místní číslo 123456789, zadáte +420123456789 nebo 00420123456789.

 4. Zpracování mezinárodních hovorů: Když voláte mezinárodně, váš telefonní operátor směruje hovor přes mezinárodní brány a předává ho do sítě cílové země pomocí mezinárodní předvolby.

 5. Oblastní kódy: Některé země mohou mít také oblastní kódy, které se zadávají před místní telefonní číslo. Ty jsou obvykle voleny, aby bylo možné lokalizovat hovor na konkrétní region v rámci země.

Pamatujte, že konkrétní postup může mít drobné odchylky v závislosti na zemi a telefonním operátorovi. Je vždy dobré seznámit se s konkrétními požadavky vaší telefonní společnosti a místními pravidly.

Ještě podrobněji, užitečné rady pro tel. volání do zahraničí (nebo pro tel. volání ze zahraničí)

 1. Kódy zemí: Každá země má svůj vlastní jedinečný kód, který identifikuje tuto zemi v mezinárodním telefonním systému. Tyto kódy jsou obvykle tříčíselné nebo čtyřčíselné. Například, pro Spojené státy americké je kód +1, pro Německo +49, pro Francii +33 a tak dále.

 2. Zjednodušení volání: Při volání mezinárodně je vždy užitečné používat znak "+" namísto konkrétního znaku pro odcházející mezinárodní hovory. Když používáte znak "+", váš telefon automaticky přepne na správný mezinárodní kód pro vaši zemi.

 3. Nulové volání: Některé země umožňují také použití "00" místo "+" pro mezinárodní volání, například Česko. Místo +420 můžete zadat 00420 pro Českou republiku.

 4. Mezinárodní volání z pevné linky: Při volání mezinárodně z pevné linky byste mohli být požádáni o vytočení předvolby pro mezinárodní hovory, což může být 00 nebo jiný specifický kód.

 5. Ceny mezinárodního volání: Mezinárodní volání mohou být dražší než místní hovory, a proto je důležité být obezřetný a zkontrolovat ceny u svého telefonního operátora.

 6. Mezinárodní předvolby pro mobilní telefony: Při volání mezinárodně z mobilního telefonu je důležité mít aktivovanou mezinárodní službu (roaming) a zkontrolovat ceny pro mezinárodní hovory.

 7. Zpětné hovory: V některých případech může být možné přijímat mezinárodní hovory, i když nemáte aktivovanou mezinárodní službu. Většina operátorů však zpoplatňuje takové hovory vyššími poplatky.

 8. Regionální kódy (oblastní kódy): Některé země mají regionální kódy nebo oblastní kódy, které se zadávají společně s mezinárodní předvolbou a místním telefonním číslem. Tyto kódy pomáhají směrovat hovory na konkrétní geografické lokality v rámci dané země.
 9. Volání do mobilních telefonů: Při volání mezinárodně na mobilní telefon je třeba zadat mezinárodní kód země následovaný místním číslem mobilního telefonu. Mezinárodní předvolba může být různá pro pevné linky a mobilní telefony v některých zemích.
 10. Mezinárodní předvolby pro specifické služby: Některé mezinárodní předvolby se používají pro specifické služby, jako jsou satelitní hovory nebo mezinárodní datové služby. Tyto kódy se liší od běžných mezinárodních předvoleb pro hlasové hovory.
 11. Mezinárodní volání ze Skype nebo jiných internetových služeb: Při používání internetových komunikačních služeb může být potřeba použít specifické kódy pro mezinárodní volání. Tyto služby mohou mít vlastní způsob zadávání mezinárodních čísel.
 12. Čísla pro volání do zvláštních služeb: Pro některé zvláštní služby, jako jsou mezinárodní informační linky nebo záchytná čísla, mohou existovat speciální mezinárodní kódy.
 13. Zóny a světové oblasti: Pro usnadnění systému jsou někdy země seskupeny do zón nebo světových oblastí. To může být důležité zejména při zadávání telefonních čísel do systémů, které vyžadují určení oblasti nebo zóny.

 14. Mezinárodní předvolby v Evropě: V Evropě existuje systém tzv. Evropských předvoleb, který umožňuje volání mezi zeměmi Evropské unie bez nutnosti zadávat plné mezinárodní předvolby. Tato funkce je známá jako Evropský číselný prostor (European Numbering Space).

Přesné postupy a specifika mohou být různá v závislosti na zemi, telefonním operátorovi a používané technologii. Je vždy dobré konzultovat aktuální informace s vaším poskytovatelem telefonních služeb nebo na oficiálních webových stránkách mezinárodní telekomunikační unie (ITU).